KC Softwares KFK 3.24.0.59

KC Softwares KFK 3.24.0.59

KC Softwares – 3,5MB – Shareware –
KFK is a user friendly file splitter. with KFK you can chop large files into smaller chunks. It can help you transferring a large file on floppy disks or a larger file on CD or DVD.
KFK can also burn the files onto CD/DVD and generate an automatic rebuild file so that KFK is not required to regenerate the original file.

Tổng quan

KC Softwares KFK là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi KC Softwares.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của KC Softwares KFK là 3.24.0.59, phát hành vào ngày 06/04/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 3.24.0.59, được sử dụng bởi 75 % trong tất cả các cài đặt.

KC Softwares KFK đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 3,5MB.

KC Softwares KFK Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho KC Softwares KFK!

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có KC Softwares KFK cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
KC Softwares
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản